เราผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมหรือบริษัท         โดยทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านบัญชีการเงิน การตลาด การผลิต/บริการ วิศวกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการองค์กร และการบริหารโลจิสติกส์ ด้วยรูปแบบ   ในการให้คำปรึกษาที่ เหมาะสมกับแต่ละประเภทธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น การวินิจฉัยธุรกิจสถานประกอบการ การให้คำปรึกษา การอบรมสัมมนา การลงมือปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจของท่านมีความเจริญเติบโต ก้าวหน้า อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

 


  • Seapec021.jpg
    บริษัท ซีเปค คอนซัลติ้ง จำกัด เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2553 โดยคณะผู้ก่อตั้งทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยทีมที่ปรึกษาชำนาญการ ภายใต้มาตรฐานที่ปรึกษา APEC-IBIZ ( APEC-Internatio...
Visitors: 29,965