หลััักสูตร "เทคนิค P-D-C-A ในการบริหารจัดการ"

หลััักสูตร "เทคนิค P-D-C-A ในการบริหารจัดการ" 

 

หลักการนำ PDCA ไปใช้ในการวางแผนการทำงาน การควบคุมกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

Visitors: 30,820