หลักสูตร "จิตสำนึกการลดของเสียในการผลิต"

หลักสููตร "จิตสำนึกการลดของเสียในการผลิต"

 

 

การนำเครื่องมือต่างในการเพิ่มผลผลิตมาใช้ในกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการเช่น kaizen ,Visual Control, 5G,QC-7 Tool ,QCC

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 30,820