หลักสููููตร "เทคนิค 9 ประการ สู่ความสำเร็จในงาน" ปี 2555

หลักสููููตร "เทคนิค 9 ประการ สู่ความสำเร็จในงาน" ปี 2555

 

 

การนำหลักพื้นฐานมาบริหารจัดการงานในชีวิตประจำวันให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ การถ่ายทอดงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Visitors: 30,819