อบรมดีๆสำหรับคุณ

กิจกรรมดีๆ  แบบด่วนๆ  สำหรับคุณ

 

        เป็นกิจกรรมที่ทาง บริษัท ซีเปค คอนซัลติ้ง จำกัด จัดขึ้นเพื่อเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ความรู้  ทักษะ  และมุมมองที่มีกับผู้ประกอบการทุกสาขา  ทุกระดับ  รวมทั้งเพื่อนๆสมาชิกกลุ่มต่างๆ ในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับความต้องการซึ่งจะส่งผลดีกับทุกฝ่าย  อย่างไรก็ดีกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นเป็นแบบร่วมด้วยช่วยกันจึงขอสงวนสิทธิตามความเหมาะสม

        ทั้งนี้ทางทีมงานยินดีรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุง  กิจกรรมดีๆ  แบบด่วนๆ  สำหรับคุณ  ให้คงอยู่กับสังคมตลอดไป

 

Visitors: 30,820