หลักสูตรอบรม "ทีมเวิร์คที่เป็นหนึ่ง"

หลักสูตรอบรม "ทีมเวิร์คที่เป็นหนึ่ง" 

 

เทคนิคการดึงศักยภาพ พลังที่ซ้อนเร้นในตัวออกมาใช้อย่างมีประโยชน์ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างมีประสิทธภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 31,157