หลักสูตรอบรม "คิดบวกสร้างสรรค์ในงาน"

หลักสูตรอบรม  "คิดบวกสร้างสรรค์ในงาน"

 

การปรับทัศนคติในการคิ การประเมินผล การบริหารจัดการ การทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหาในงานอย่างยั่งยืนด้วยทัศนคติเชิงบวก

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 30,820