หลักสูตรอบรม "การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพ"

การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพ

        ภาวะน้ำหนักตัวเกินปกติของบุคลากรและปัจจัยเสี่ยงในสถานที่ทำงานโรคอ้วนเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน พบความชุกในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย การดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีตามหลัก 5 อ. รวมทั้งการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและสอดคล้องกันในทุกมิติิ

        ผู้ให้บริการด้านสุขภาพสมควรเป็นตัวอย่าง และแบบอย่างที่ดีเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ ผู้ป่วยและญาติ

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 30,820