กิจกรรม

กิจกรรมการอบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 

บริษัท เอ็มจีซี อิเล็กโทรเทคโน (ประเทศไทย) จำกัด

การอบรมที่เน้นการปฎิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจและการอบรมที่มีความสนุก

Visitors: 30,820