การสัมมนาและการฝึกอบรม


  • 117169963627.jpg
    บริษัท ซีเปค คอนซัลติ้ง จำกัด ให้บริการอบรมกับสถานประกอบการต่างๆในหัวข้อที่เกี่ยวข้องการการทำธุรกิจในทุกมิติ รวมทั้งประชาชนทั่วไปโดยห้องประชุมซีเปคสามารถรองรับผู้เข้าร่วมอบรมสั...

  • IMG_1452.JPG
    การพัฒนาบุคลากรในทุกระดับถือเป็นเรื่องสำคัญ การจัดการฝึกอบรมสัมมนาในสถานประกอบการจะทำให้ทีมงานและพนักงานได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกัน ซึ่งสถานประกอบการยังสามาร...
Visitors: 30,820