การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ

 

     การให้คำปรึกษากับสถานประกอบการ อันประกอบด้วย ด้านการตลาด ด้านกระบวนการผลิต/บริการ ด้านการเงินด้านการบริหารการจัดการ

 

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ 

         ซีเปค คอนซัลติ้ง คือผู้ให้บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับบริหารธุรกิจสำหรับ SMEs ซึ่งมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการในด้านต่าง ๆ ทั้ง ด้านการบัญชี การเงิน การตลาด การผลิต การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการองค์กร ด้วยรูปแบบในการให้บริการที่มีความเหมาะสมกับแต่ละประเภทของความต้องการทั้ง การวินิจฉัยธุรกิจ ให้คำปรึกษา การอบรม หรือ การสัมมนา  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจของไทยมีความเติบโต ก้าวหน้า อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

 

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 30,819