ณ ห้องประชุมซีเปค

 

      บริษัท ซีเปค คอนซัลติ้ง จำกัด ให้บริการอบรมกับสถานประกอบการต่างๆในหัวข้อที่เกี่ยวข้องการการทำธุรกิจในทุกมิติ รวมทั้งประชาชนทั่วไปโดยห้องประชุมซีเปคสามารถรองรับผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาได้ 30-60 คน


 • โครงการยฝึกอบรม copy.002.jpg
  “การเขียนแผนธุรกิจ” แผนธุรกิจ Business Plan หมายถึงผลรวมหรือผลสรุปของกระบวนการคิดและพิจารณาตลอดจนการตัดสินใจของผู้ประกอบการ ที่ได้มีการบรรยายขั้นตอนของการก่อตั้งกิจการไปจนถึง...

 • โครงการยฝึกอบรม copy.001.jpg
  “การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน” การเสียชีวิตแบบปัจจุบันทันด่วนเกิดได้บ่อยด้วยสาเหตุต่างๆ เช่นโรคหัวใจ การแพ้ยา การแพ้พิษ แมลงกัดต่อย ถูกไฟฟ้าดูด สำลักควันไฟ หรื...

 • MM Mind Maps.png
  รายละเอียดหลักสูตร การพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าเพื่อให้สามารถแข่งขันในการทาธุรกิจได้นั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้เพิ่มมากขึ้นอยู่ตลอดเวลา ...

 • 201301-08-155400_2M-0.jpg
  ภาพรวมของโปรแกรมDreamweaver Macromedia Dreamweaver เป็นโปรแกรมสำหรับออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ ซึ่งมีเครื่องมือต่างๆมากมาย ที่ช่วยให้สามารถสร้างเว็บเพจสวยๆด้วยตัวเองทำให้ภาพ...

แบบฟอร์มลงทะเบียน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

 • IMG_1452.JPG
  การพัฒนาบุคลากรในทุกระดับถือเป็นเรื่องสำคัญ การจัดการฝึกอบรมสัมมนาในสถานประกอบการจะทำให้ทีมงานและพนักงานได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกัน ซึ่งสถานประกอบการยังสามาร...
Visitors: 30,820