ที่ปรึกษาเชิงลึกเฉพาะด้านการตลาด

 

      ด้านการตลาดการจัดทำ Long term Business planการจัดทำแผนการตลาดการจัดทำ New Business Strategy

 

Visitors: 30,630