ที่ปรึกษาเชิงลึกเฉพาะด้านการผลิต / การปฏิบัติการ / การบริการ

 

       ด้านการวางแผนการผลิตการจัดเตรียมระบบคุณภาพ ISOการวางระบบQuality Control การวางระบบ Total Quality Management การจัดทำระบบ

 

 

Visitors: 31,157