ที่ปรึกษาเชิงลึกเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

ด้านการจัดการการวางแผนการจัดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลการพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานการเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม

Visitors: 30,819