ที่ปรึกษาเชิงลึกเฉพาะด้านการจัดการองค์กร

 

      ด้านการจัดการการวางแผนการจัดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลการพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานการเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม

 

Visitors: 29,713