โปรแกรมหลักสูตรอบรม

 

         บริษัทฯ มีความตระหนักดีว่าการทำธุรกิจใดๆก็ตาม การอยู่ร่วมกันได้ระหว่างผู้ดำเนินธุรกิจและชุมชนรอบด้าน ตลอดจนผู้ที่ประกอบธุรกิจอย่าง "ที่ปรึกษา" ซึ่งจะมีทั้งองค์ความรู้  ประสบการณ์  ทักษะ ที่ถือว่าได้เปรียบกว่าอีกหลายองค์กร  ดังนั้นการให้บริการกับสังคมและประชาชน หรือแม้กระทั่งภาคธุรกิจที่ต้องการความช่วยเหลือ ทีมงานพร้อมเข้าไปดูแลตามความเหมาะสม

Visitors: 30,820