ระบบงานบุคคล

เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการบริหารองค์กรในปัจจุบัน "พนักงาน" เปรียบเสมือน "ทรัพย์สิน" ที่มีค่าขององค์กร การลงทุนใดๆก็ไม่คุ้มค่าเท่ากับการลงทุนกับพนักงาน เพราะถ้าเราไม่ลงทุนและจะหวังผลกำไรจากอะไร 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 31,157