ณ สถานประกอบการ

เพื่อก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน และสร้างบรรยากาศของสายสัมพันธ์ของความเป็นสถานประกอบการที่มีแต่ความสุข สนุกสนาน เป็นมกันเองและสร้างอีกหนึ่งชุดความคิด "บ้านอีกหลังของเรา"

แบบฟอร์มรายละเอียดการจัดงาน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
Visitors: 29,686