ณ สถานที่ตามต้องการ

การผสมผสานกันระหว่างธรรมชาติและบุคลากร

 

เพื่อให้การอบรมสัมมนามีความผ่อนคลายจากการไ้รับความรู้ ทักษะ และสิ่งต่างๆที่ผู้ประกอบการต้องการแล้ว บุคลากรยังได้มีโอกาสพักผ่อนอย่างเต็มที่ซึ่งจะทำให้มีความพร้อมทั้งร่างกย จิตใจและสติปัญญาสามารถกลับไปทำงานได้อย่างมีพลัง

แบบฟอร์มรายละเอียดการจัดงาน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
Visitors: 31,157