การอบรมเชิงปฎิบัติการ "เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วย MapHR รุ่นที่ 3" ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2555 ณ คุ้มหม่อมไฉไล อ.บางเลน จ.นครปฐม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สร้างเสริมองค์กรแห่งความสุข ด้วย MapHR” สำหรับผู้ทำงานสร้างสุของค์กร   ในระหว่างวันที่  2 – 4  ธันวาคม  2555 ณ.คุ้มหม่อมไฉไล อ.บางเลน จ.นครปฐม

 

     โครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ(Healthy Organization)จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราดและนครนายก    ได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการHappy8 สร้างเสริมองค์กรแห่งความสุข ด้วย MapHR”  เพื่อสร้างเสริมศักยภาพนักสร้างสุของค์กร” ด้านแนวคิดการสร้างองค์กรแห่งความสุข ด้านการแสดงความเป็นผู้นำ  ด้านความรู้และความเข้าใจในการตรวจสอบสุขภาวะองค์กรและการออกแบบกระบวนการสร้างสุขในองค์กร รวมทั้งด้านความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

     ภาพบรรยากาศเป็นอย่างไรสามารถชมได้จากภาพครับ  และไว้พบกันในโครงการต่อไปครับ

Visitors: 30,820